QUẢN TRỊ NHÂN TÀI:

Mở khóa tiềm năng của lực lượng lao động

MiHCM Enterprise cloud HR for medium & large businesses in Thailand

MiHCM Enterprise – Talent Management | TH 1

Tiếp lửa đam mê, thổi bùng hiệu suất

Thu hút, tuyển dụng và tập trung vào những gì thực sự quan trọng - phát triển nhân viên của bạn.

MiHCM Enterprise – Talent Management | TH 2
Mở khóa các kỹ năng tiềm ẩn của nhân viên.

Đầu tư vào nhân tài - cung cấp cho họ những nguồn lực cần thiết để nâng cao kỹ năng.

Xây dựng đội ngũ lãnh đạo xuất sắc.

Chuẩn bị cho doanh nghiệp của bạn sự liên tục và thành công trong kinh doanh với những nhà lãnh đạo phù hợp trong tương lai.

Tạo phép thuật nơi làm việc.

Tạo dựng một nền văn hóa nơi mọi tiếng nói đều được lắng nghe và trân trọng- những nhân viên gắn kết sẽ làm việc hiệu quả hơn và có xu hướng ở lại lâu hơn.

Phần thưởng rực rỡ.

Việc công nhận những nhân viên tiến bộ vượt bậc có thể giúp tăng cường sự gắn kết và hiệu suất của nhân viên.

MiHCM Enterprise – Talent Management | TH 3
MiHCM Enterprise – Talent Management | TH 4
Tuyển dụng chỉ mất một nửa thời gian.

Tuyển dụng nhanh hơn gấp 2 lần nhờ tính năng tự động hóa xử lý sàng lọc các hồ sơ ban đầu.

Thu hút nhân tài & giới thiệu cho các doanh nghiệp vừa và lớn

Xây dựng đội ngũ trong mơ.

Đơn giản hóa trò chơi tuyển dụng và biến nhân tài thành tài sản quý giá.

MiHCM Enterprise – Talent Management | TH 5

Hệ thống quản trị nhân tài

Tìm sự phù hợp với doanh nghiệp của bạn

Transform your company into a talent magnet with the MiHCM HR software for large companies in Thailand. Our applicant tracking system helps you seamlessly post jobs, streamline applications, and identify the perfect talent no matter where they are.

MiHCM Enterprise – Talent Management | TH 6

YÊU CẦU CÔNG VIỆC

Yêu cầu tuyển dụng mới một cách dễ dàng bằng một biểu mẫu trực tuyến đơn giản. Thêm các chi tiết như tiền lương, thời gian hiệu lực của vị trí tuyển dụng, v.v. và gửi để phê duyệt thông qua quy trình tùy chỉnh.
MiHCM Enterprise – Talent Management | TH 7

ĐĂNG TIN TUYỂN DỤNG

Post job vacancies on your corporate website & setup 3rd party integrations to receive candidate applications directly into our cloud HR.

MiHCM Enterprise – Talent Management | TH 8

THEO DÕI ỨNG VIÊN & NGOẠI TUYẾN

Thêm các ứng dụng từ các nguồn bên ngoài trực tiếp vào hệ thống quản lý nhân tài. Kiểm tra Ngân hàng việc làm để xem tất cả các đơn đăng ký đã nhận và dễ dàng thêm chúng vào các vị trí tuyển dụng hiện có.
MiHCM Enterprise – Talent Management | TH 9

VIDEO & CHATBOT PHỎNG VẤN & LỰA CHỌN

Simplify candidate selection using our video & chatbot interviews. Easily group & move selected candidates to the next hiring stage through our candidate tracking system.  

MiHCM Enterprise – Talent Management | TH 10

LỊCH PHỎNG VẤN

Tổ chức các cuộc phỏng vấn thực tế hoặc trực tuyến và gửi thông báo hàng loạt qua email hoặc các kênh khác. Sử dụng các mẫu thư được chọn trước & bao gồm các chỉ dẫn đường đi trên bản đồ & liên kết Microsoft Teams.

MiHCM Enterprise – Talent Management | TH 11

DANH SÁCH RÚT GỌN & LỰA CHỌN CUỐI CÙNG

Tiến hành phỏng vấn với các ứng viên lọt vào danh sách rút gọn và đưa ra quyết định cuối cùng. Sử dụng tính năng Letter Builder để tạo thư mời làm việc tùy chỉnh và gửi chúng chỉ bằng một cú nhấp chuột.

Hội nhập

Biến lời giới thiệu thành sự khởi đầu đầy tự tin.

Chào mừng những nhân viên mới bằng trải nghiệm làm quen đáng nhớ với công ty . Phần mềm MiHCM Enterprise HR giúp bạn tạo hứng thú cho các bộ mới thông qua video, tài liệu và bảng câu hỏi, giới thiệu lịch sử công ty, danh mục đầu tư, v.v. một cách hấp dẫn.

MiHCM Enterprise – Talent Management | TH 12
MiHCM Enterprise – Talent Management | TH 13

GIAO NHIỆM VỤ

Chuẩn bị checklist cho nhân viên mới. Phân công người hướng dẫn trực tiếp & nhân viên mới cùng các vấn đề liên quan đến hành chính & gửi thông báo trực tiếp qua hệ thống nhân sự. 

MiHCM Enterprise – Talent Management | TH 14

GIỚI THIỆU TỰ DỊCH VỤ

Give your employees instant access to MiHCM Enterprise cloud HR to begin the onboarding program. Seamless & user-friendly portal to manage all assigned onboarding activities.

MiHCM Enterprise – Talent Management | TH 15

DANH SÁCH NHIỆM VỤ CỦA NHÂN VIÊN MỚI

Hợp lý hóa các nhiệm vụ trước và sau khi onboard với ngày hoàn thành rõ ràng. Hướng dẫn nhân viên thông qua các câu hỏi đơn giản, video và tài liệu của công ty để có một hành trình suôn sẻ.
MiHCM Enterprise – Talent Management | TH 16

TẠO HỒ SƠ TỰ ĐỘNG

MiHCM Enterprise HR software extracts information from the application & automatically creates employee profiles.

MiHCM Enterprise – Talent Management | TH 17

TIẾN ĐỘ GIỚI THIỆU

Giám sát tiến trình hội nhập. Nhắc nhở nhân viên hoàn thành các nhiệm vụ đang chờ xử lý để chuyển sang giai đoạn tiếp theo.

Hãy cùng chúng tôi onboard nhân viên thành công

MiHCM Enterprise – Talent Management | TH 18

Performance Management System

Đánh giá giúp thúc đẩy tăng trưởng từ gốc.

Xây dựng một nhóm siêu sao với những phản hồi đầy cảm hứng, thay thế những đánh giá nhân viên theo mẫu dập khuôntĩnh bằng những đánh giá phản hồi 3600 động. Hệ thống nhân sự của chúng tôi hỗ trợ nhân viên tạo ra các mục tiêu đã được cá nhân hóa và tự đánh giá, cung cấp tiến độ theo thời gian thực với lộ trình phát triển rõ ràng. Đánh giá năng lực, đặc điểm và giá trị để đảm bảo bạn có đúng người làm đúng công việc.° feedback reviews. Our HR software supports employees in creating personalised goals and self-evaluations, providing real-time progress with clear paths for growth. Assess competencies, traits, and values to ensure you have the right people doing the right job.

MiHCM Enterprise – Talent Management | TH 19

CÁC BIỂU MẪU CÓ THỂ TÙY CHỈNH

Thiết kế các mẫu đánh giá hiệu suất của nhân viên bằng cách đặt ra mục tiêu, năng lực, thành tích, giá trị văn hóa, đánh giá tiềm năng, đặc điểm và phản hồi 3600.° feedback.

MiHCM Enterprise – Talent Management | TH 20

TẠO MỤC TIÊU THÔNG MINH

Lập kế hoạch mục tiêu chi tiết với tiến độ có thể đo lường được theo thời gian thực, mức độ ưu tiên và các bổ sung quan trọng. Trao quyền cho nhân viên để họ cập nhật các giá trị mục tiêu đã đạt được và theo dõi sự phát triển của họ.
MiHCM Enterprise – Talent Management | TH 21

PHẢN HỒI 3600

Nhận những lời phê bình và đánh giá mang tính xây dựng từ người giám sát, đồng nghiệp, khách hàng và cấp dưới. MiHCM làm cho phản hồi trở nên minh bạch và hấp dẫn hơn để có một hệ sinh thái nhân viên lành mạnh hơn.
MiHCM Enterprise – Talent Management | TH 22

ĐÁNH GIÁ NHIỀU YẾU TỐ

Thực hiện các đánh giá về năng lực, giá trị, đặc điểm và tiềm năng để xác định xem nhân viên có kiến thức, kỹ năng, nguyên tắc và phẩm chất cần thiết để thăng tiến hay không.
MiHCM Enterprise – Talent Management | TH 23

THIẾT KẾ KẾ HOẠCH CẢI TIẾN

Tạo các kế hoạch cải thiện hiệu suất nhằm thúc đẩy quá trình học tập và thúc đẩy tăng trưởng. Tích hợp hoàn toàn vào phần mềm Quản lý học tập của chúng tôi để giúp nhân viên của bạn phát huy hết khả năng của mình.
MiHCM Enterprise – Talent Management | TH 24

ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG TỔ CHỨC

Analyse performance by company & view the highest-performing employees. Compare employees, measure their potential for growth & make data-driven decisions within one HCM software.

Đào tạo và Phát triển

Nâng cao kỹ năng cho nhân viên của bạn.

Build a learning journey that simplifies training and amplifies results. MiHCM Enterprise Cloud HR helps you identify training needs, calculate budgets, propose training programs, and track progress. Design interactive courses with bite-sized challenges through Ziksa - our learning content delivery platform and encourage your workforce to share their learnings.

MiHCM Enterprise – Talent Management | TH 25
MiHCM Enterprise – Talent Management | TH 26

XÁC ĐỊNH NHU CẦU ĐÀO TẠO

Nhận yêu cầu đào tạo thông qua đánh giá hiệu suất và đề xuất của nhân viên. Xem tất cả các chương trình có sẵn dựa trên các lĩnh vực kỹ năng và phân công nhân viên vào các chương trình đào tạo.
MiHCM Enterprise – Talent Management | TH 27

THIẾT LẬP NGÂN SÁCH ĐÀO TẠO

Tính toán ngân sách cho cấp công ty và cấp bộ phận trên tất cả các hạng mục đào tạo. Phân tích nhu cầu, đề xuất các chương trình phù hợp với ngân sách được phân bổ và theo dõi việc sử dụng theo thời gian thực

MiHCM Enterprise – Talent Management | TH 28

KẾ HOẠCH CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Tạo các chương trình dựa trên yêu cầu đào tạo và số lượng giờ đào tạo, tổ chức và đánh giá bắt buộc. Phân công nhân viên và lên lịch các chương trình trong năm.
MiHCM Enterprise – Talent Management | TH 29

THEO DÕI & ĐÁNH GIÁ ĐÀO TẠO

Giám sát việc tham dự chương trình, phân tích hiệu quả và tiến hành đánh giá để nhận phản hồi của học viên và người giám sát. Truyền cảm hứng cho nhân viên của bạn để chia sẻ các khái niệm chính và chuyển giao kiến thức với đồng nghiệp.
MiHCM Enterprise – Talent Management | TH 20

NĂNG LỰC & ĐÀO TẠO BẮT BUỘC

Cung cấp chương trình đào tạo bắt buộc và chương trình đào tạo kỹ năng theo cấp độ cho nhân viên của bạn dựa trên một lĩnh vực chuyên môn, chức danh và danh mục công việc cụ thể. Xác định và theo dõi giờ CPD và phát triển của mỗi nhân viên.
MiHCM Enterprise – Talent Management | TH 31

TÌM HIỂU TRÊN NỀN TẢNG ZIKSA

Tạo nền tảng kiến thức qua nền tảng phân phối nội dung của chúng tôi. Tải lên tài liệu khóa học bằng âm thanh, video và văn bản, thiết kế các câu đố tập trung và cung cấp trải nghiệm đào tạo thú vị theo yêu cầu trên Ziksa.

MiHCM Enterprise – Talent Management | TH 32

Kết nối với người lao động

Xây dựng một nền văn hóa biết nói.

Thúc đẩy một hệ sinh thái sôi động, nơi các ý tưởng được tự do tuôn chảy. Kết nối với nhân viên của bạn tại nơi làm việc thông qua các kênh liên lạc mở và khảo sát định kỳ. Tạo ra một nền văn hóa lắng nghe, học hỏi và cùng cất tiếng. Bắt đầu nói chuyện ngay hôm nay!`

MiHCM Enterprise – Talent Management | TH 33

CHIA SẺ NHỮNG SUY NGHĨ CỦA BẠN

Xây dựng mối quan hệ liên tục với lực lượng lao động của bạn. Tạo một kênh giao tiếp cởi mở thúc đẩy mọi người chia sẻ ý kiến, phản hồi và đề xuất của họ.
MiHCM Enterprise – Talent Management | TH 34

TIẾN HÀNH KHẢO SÁT ĐỊNH KỲ

Tạo các cuộc khảo sát về mức độ gắn kết của nhân viên để nhân viên của bạn đưa ra quan điểm và suy nghĩ của họ về các chủ đề khác nhau. Theo dõi sự tham gia của lực lượng lao động thông qua phân tích khảo sát và bạn sẽ đưa ra quyết định cuối cùng

MiHCM Enterprise – Talent Management | TH 35

XUẤT BẢN BẢN TIN

Save thousands on paper. Utilise our digital notice board to share all your company announcements & updates in one click. Get your people to acknowledge shared documents, all within the MiHCM Enterprise HR software. 

MiHCM Enterprise – Talent Management | TH 36

TIẾP CẬN HR

Tìm lối đi trong cơ cấu công ty một cách dễ dàng và an toàn. Kết nối với bộ phận nhân sự và trình bày mối quan tâm của bạn. Thêm thông tin, tài liệu chi tiết và gửi yêu cầu của bạn đến bộ phận nhân sự thông qua Ứng dụng di động MiHCM.

Lương bổng & Phúc lợi

Trao thưởng cho các nhóm có đóng góp tích cực.

Tạo ra sự kết hợp kỳ diệu để thu hút, động viên và giúp nhân viên của bạn phát triển. Hệ thống Nhân sự Doanh nghiệp của chúng tôi giúp bạn xây dựng các gói hấp dẫn từ bảo hiểm y tế đến phúc lợi chăm sóc trẻ em, hỗ trợ học phí và trả công tác phí. Những nhân viên hạnh phúc, được khen thưởng xứng đáng sẽ dẫn đến mức độ gắn kết cao hơn, tỷ lệ nghỉ việc thấp hơn và bạn đã tạo ra văn hóa của sự thành công.

MiHCM Enterprise – Talent Management | TH 37
MiHCM Enterprise – Talent Management | TH 38

GÓI BỒI THƯỜNG

Define core compensation components, such as base salary, bonuses, allowances & more. Allocate budgets & build annual incentive plans for your employees.

MiHCM Enterprise – Talent Management | TH 39

TẠO KẾ HOẠCH PHÚC LỢI

Thiết lập và gán các phúc lợi y tế, giải trí và các phúc lợi phụ khác cho nhân viên đủ điều kiện dựa trên số năm phục vụ và những thay đổi trong vòng đời của nhân viên.

MiHCM Enterprise – Talent Management | TH 40

THIẾT LẬP CÁC KHOẢN VAY & PHÚC LỢI DU LỊCH

Thêm các khoản vay dành cho nhân viên với các chương trình trả góp, người bảo lãnh và thời gian gia hạn. Thiết lập các phúc lợi du lịch, chẳng hạn như mức công tác phí cho mỗi loại công việc và chỗ ở.

MiHCM Enterprise – Talent Management | TH 41

TÍCH HỢP VÀO BẢNG LƯƠNG

Seamlessly integrated into MiHCM Enterprise Payroll system & ensures that all statutory regulations are applied to benefits. Eliminates manual audit, remuneration & payouts.

MiHCM Enterprise – Talent Management | TH 42

Kế hoạch thăng chức

Nhân tài hôm nay, lãnh đạo ngày mai.

Hãy sẵn sàng cho quá trình chuyển đổi lãnh đạo trong tương lại. Nuôi dưỡng nguồn nhân tài nhân sự bằng cách xác định những viên ngọc tiềm ẩn và nuôi dưỡng thế hệ lãnh đạo tiếp theo, những người sẽ dẫn dắt công ty của bạn tiếp tục thành công. Đó là tất cả về sự chuyển đổi liền mạch, hoạt động trơn tru và sự phát triển của văn hóa trong công ty của bạn.

MiHCM Enterprise – Talent Management | TH 43

XÁC ĐỊNH NHỮNG NGƯỜI KẾ NHIỆM TIỀM NĂNG

Xác định các vai trò chính để kế nhiệm và tìm người kế nhiệm tiềm năng dựa trên các tiêu chí về hiệu suất, năng lực, trình độ và kinh nghiệm.

MiHCM Enterprise – Talent Management | TH 44

THEO DÕI HOẠT ĐỘNG

Theo dõi các nhà lãnh đạo tiềm năng. Thu hẹp khoảng cách năng lực, phát triển người kế nhiệm và xác định kinh nghiệm cần thiết cho các vị trí trong tương lai.
MiHCM Enterprise – Talent Management | TH 45

ĐIỀN VÀO CHỖ TRỐNG

Xác định các chương trình đào tạo và kế thừa phù hợp để thu hẹp khoảng cách năng lực. Xem xét các chương trình để có trình độ năng lực phù hợp và nuôi dưỡng nhân viên tài lăng
MiHCM Enterprise – Talent Management | TH 46

HÌNH DUNG RA NHỮNG NGƯỜI KẾ NHIỆM TIỀM NĂNG

View the identified potential successors & check their readiness level within one screen. Our HR system helps you get the big picture easily.    

MiHCM Enterprise – Talent Management | TH 47

DANH SÁCH NGƯỜI KẾ NHIỆM TIỀM NĂNG

Tuyển chọn trong một nhóm các nhà lãnh đạo tương lai, tìm ra người kế nhiệm tiềm năng để đào tạo và cung cấp cho họ cơ hội phát triển.

Dẫn dắt nhóm của bạn đến thành công.

Bạn đang tìm kiếm điều gì đó nữa?

Trợ lý AI dành cho mọi người

Thông tin chuyên sâu và xu hướng

Trang tin kiến thức

Tất cả mọi thứ bạn cần biết về nhân sự: Các mẹo, Thủ thuật và công cụ

Featured Article

10 Important Questions Answered When Shifting to HR Software

Featured Article

8 Ultimate Reasons to Invest in an Online Payroll System

Featured Article

10 Important Questions Answered When Shifting to HR Software