Find wisdom with zen-powered HR Analytics & AI

Analytics & HR Metrics for MiHCM Lite & Enterprise

Giải mã ngôn ngữ của dữ liệu. Khám phá các quy luật, đưa ra quyết định dựa trên dữ liệu và thúc đẩy tăng trưởng.

MiHCM Data & AI 1

Tống quát

MiHCM Data & AI 2

Được thiết kế để đưa ra quyết định chiến lược

MiHCM Data & AI 3

For MiHCM Lite & Enterprise users

MiHCM Data & AI 4

Được xây dựng bởi các chuyên gia khoa học dữ liệu và AI được chứng nhận

MiHCM Data & AI 5

Trực quan hóa dữ liệu với MS Power BI

MiHCM Data & AI 6
Phân tích dự đoán và phân cụm dữ liệu
MiHCM Data & AI 7

Phân tích tùy chỉnh cho nhu cầu kinh doanh của bạn

MiHCM Data & AI 8

Một câu chuyện đang chờ được kể.

Thay đổi diện mạo làm việc của bạn bằng cách khai thác sức mạnh của phân tích nhân sự. MiHCM Data & AI của MiHCM Lite & Enterprise có thể giúp bạn giải quyết vấn đề tỉ lệ nghỉ việc cao, nâng cao hiệu suất và đưa ra các quyết định nhân sự thông minh hơn để định hình một nơi làm việc vừa hấp dẫn vừa sẵn sàng cho tương lai.

Các tính năng và lợi ích

Các quyết định nhân sự thông minh bắt đầu từ dữ liệu của bạn.

Power BI

Chuyển đổi dữ liệu nhân sự của bạn thành bảng biểu tương tác được.

Báo cáo dữ liệu một cách trực quan.

MiHCM Data & AI 9
MiHCM Data & AI 10

Thiết lập báo cáo Power BI bất kỳ.

Dễ dàng khám phá những kiến thức sâu thông qua nền tảng phân tích nghiệp vụ mạnh mẽ, giúp sắp xếp và chuyển đổi dữ liệu nhân sự của bạn thành hình ảnh trực quan dễ dàng.

MiHCM Data & AI 11

Khám phá những hiểu biết sâu sắc về nhân khẩu học.

Dive into detailed employee segmentation, tenure, performance & competency score for a comprehensive understanding of your people analytics within MiHCM Lite & Enterprise HR software.

MiHCM Data & AI 12

Khai phá năng suất của nhân viên.

Make informed decisions with powerful HR analytics. Study employee timesheets, work hours & overtime to understand where your workforce is heading.

MiHCM Data & AI 13

Có cái nhìn rõ ràng về bảng lương của bạn.

Xem xét các yêu cầu hoàn tạm ứng và phí đi lại trên một bảng điều khiển duy nhất. Dễ dàng xác định khu vực có chi phí cao hơn để đưa ra quyết định chi tiêu thông minh hơn.

MiHCM Data & AI 14

Theo dõi xu hướng chấm công

Tìm hiểu các mô hình chấm công bằng cách xem xét giờ làm việc, tình trạng vắng mặt và thời gian nghỉ phép để hiểu rõ hơn về nhóm của bạn.

MiHCM Data & AI 15

Tuyển dụng nhanh chóng và hiệu quả.

Use our HR analytics on MiHCM Lite & Enterprise HRIS systems to view the average time taken to hire & the applicants-to-hire ratio to make future recruitments faster.

MiHCM Data & AI 16

Kiểm tra số liệu thống kê về tính đa dạng và toàn diện.

Phân tích các yếu tố đa dạng, chẳng hạn như giới tính, tình trạng hôn nhân, thế hệ, v.v. Xác định các cơ hội cải tiến và tiếp tục xây dựng lực lượng lao động đa dạng và hòa nhập.

Mang lại sự rõ ràng cho doanh nghiệp của bạn.

MiHCM Data & AI 17

PHÂN TÍCH THÔNG MINH

Hãy để dữ liệu làm việc thông minh hơn.

Mô hình Học máy (Machine Learning)

MiHCM Data & AI 18

Các biểu mẫu nghỉ phép trực quan.

MiHCM Data & AI uses past leave data on MiHCM LIte & Enterprise HR systems & data clustering methods to present detailed leave patterns on how employees utilise their leave.

MiHCM Data & AI 19

Khám phá xu hướng vắng mặt.

Phân tích con người được thực hiện đơn giản hơn. So sánh dữ liệu hiện tại với xu hướng, phát hiện những tháng cao điểm và dự đoán tình trạng vắng mặt tại nơi làm việc trong tương lai.

MiHCM Data & AI 20

Cải thiện tỉ lệ nghỉ việc.

Tap into your data to discover turnover peaks. Identify at-risk employees & make future predictions on MiHCM Lite & Enterprise HRIS systems.

MiHCM Data & AI 21

Dự đoán hiệu suất của nhân viên.

Khám phá hiệu suất của nhân viên bằng các biểu mẫu. Kiểm tra các thước đo hiệu suất, giới tính, v.v. để hiểu sâu hơn về các phân tích nhân sự của bạn.

Đừng đoán nữa. Bắt đầu biết.

Thông tin chuyên sâu và xu hướng

Trang tin kiến thức

Tất cả mọi thứ bạn cần biết về nhân sự: Các mẹo, Thủ thuật và công cụ

Featured Article

10 Important Questions Answered When Shifting to HR Software

Featured Article

8 Ultimate Reasons to Invest in an Online Payroll System

Featured Article

10 Important Questions Answered When Shifting to HR Software