Global operations, seamless HR software

MiHCM Enterprise HR system for medium & large businesses

Keep the momentum going. Attract top talent, reduce turnover & process global payroll instantly.

MiHCM Enterprise 1

Tống quát

MiHCM Enterprise 2
For medium & large businesses
MiHCM Enterprise 3
Số lượng nhân viên từ 250 đến trên 20,000 người
MiHCM Enterprise 4

Quản trị vòng đời nhân viên một cách hoàn hảo

MiHCM Enterprise 5

Tính lương toàn cầu với các loại tiền tệ khác nhau

MiHCM Enterprise 6

Localised to
country laws & regulations

MiHCM Enterprise 7

Ứng dụng Web và Di động vô cùng tiện lợi

Một nền tảng nhân sự, vô số lựa chọn.

Build the ideal larger-than-life employee experience with our diverse module palette.

MiHCM Enterprise 8

MiHCM app di động

MiHCM Enterprise 9

MiHCM tự phục vụ trên Web

Quản ly lực lượng lao động

Tinh giản nhiệm vụ, khuyếch đại kết quả.

HỒ SƠ NHÂN VIÊN

MiHCM Enterprise 11

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC

MiHCM Enterprise 11

QUY HOẠCH TỔ CHỨC

MiHCM Enterprise 11

CHUYỂN DỊCH NHÂN SỰ

MiHCM Enterprise 11

NHÂN VIÊN TỰ PHỤC VỤ

MiHCM Enterprise 11

Quản lý nghỉ phép và vắng mặt

MiHCM Enterprise 11

Tính lương

MiHCM Enterprise 11

Chấm công

MiHCM Enterprise 11

Từ tuyển dụng đến nghỉ hưu, quản lý tất cả công tác nhân sự trên 1 hệ thống.

Embrace the complex needs of your growing business and turn your challenges into unique milestones. MiHCM Enterprise HR system is built for disruption and scale - one HR platform to lead, inspire, and grow your workforce.

Dữ liệu & AI

Hoạch định với dữ liệu minh bạch. Cung cấp thông tin sâu giúp đưa ra các quyết sách ưu việt.

CÁC BÁO CÁO TIÊU CHUẨN

MiHCM Enterprise 11

Báo cáo PowerBI

MiHCM Enterprise 11

Phân tích và đồ thị nhân lực

MiHCM Enterprise 11

Tìm kiếm bằng ngôn ngữ

MiHCM Enterprise 11

Tập hợp dữ liệu

MiHCM Enterprise 11

Phân tích dự đoán

MiHCM Enterprise 11

Xây dựng tìm kiếm nâng cao

MiHCM Enterprise 11

Talent Management 

Mở khóa sự tỏa sáng của tập thể và biến đổi nhân tài

Thu hút nhân tài

MiHCM Enterprise 11

Quản lý hiệu suất

MiHCM Enterprise 11

Đào tạo và Phát triển

MiHCM Enterprise 11

Nền tảng học liệu Ziska

MiHCM Enterprise 11

Kết nối với người lao động

MiHCM Enterprise 11

Quản lý lương bổng và phúc lợi

MiHCM Enterprise 11

Kế hoạch thăng chức

MiHCM Enterprise 11

Bạn đã sẵn sang để nâng cấp hệ thống nhân sự của mình?

Integrated HR & Payroll System for large companies

Quản trị nguồn nhân lực

Biến phức tạp thành đơn giản.

Streamline your growing enterprise with a human resources and payroll management system that takes you where you want to go.

Core HR Management

Nền tảng phù hợp để trao quyền cho nhân viên của bạn.

Minimise the hassle and maximise HR straightforwardness. MiHCM Enterprise HR system provides an exceptional human resource base, allowing you to add employee profiles, streamline HR planning, and manage workforce leave and absence easily.

MiHCM Enterprise 33
MiHCM Enterprise 34

HỒ SƠ NHÂN VIÊN

Dễ dàng quản lý quyền người dùng, thông tin nhân viên & dòng thời gian cũng như tạo các mẫu thư quan trọng bằng Trình tạo thư.

MiHCM Enterprise 35

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC

Thiết kế cơ cấu tổ chức với các thực thể doanh nghiệp phù hợp với nhiều công ty và có khả năng hiển thị rõ ràng mọi nhân viên.

MiHCM Enterprise 36

QUY HOẠCH TỔ CHỨC

Thiết lập kế hoạch nhân sự và số lượng nhân viên, xác định trách nhiệm chính trong từng công việc và xem xét hồ sơ năng lực để tuyển dụng thành công.

MiHCM Enterprise 37

CHUYỂN DỊCH NHÂN SỰ

Theo dõi toàn bộ vòng đời của nhân viên từ khi bắt đầu làm việc, thuyên chuyển, thăng chức và chấm dứt hợp đồng cho đến khi nghỉ hưu. Ghi lại các hành động kỷ luật và kích hoạt tham gia lại.

MiHCM Enterprise 38

NHÂN VIÊN TỰ PHỤC VỤ

Trao quyền cho nhân viên của bạn: quản lý việc chấm công, gửi nhiệm vụ, xử lý nghỉ phép, phê duyệt yêu cầu nhân sự và đề xuất yêu cầu tuyển dụng – tất cả đều nằm trong tầm tay nhân viên của bạn.

MiHCM Enterprise 39

QUẢN LÝ NGHỈ PHÉP VÀ VẮNG MẶT

Manage country-specific leave policies, including lieu leave, end-of-the-year encashment & automatic leave generation during the probation period.

MiHCM Enterprise 40

International Payroll Software

Quản lý bảng lương quy mô toàn cầu

Streamline the complexities of managing the payroll of a global workforce across multiple countries and pay in multi-currencies. Run automated calculations, fulfil localised statutory requirements, and process payroll in minutes, all within one Enterprise HR system.

MiHCM Enterprise 41

XỬ LÝ BẢNG LƯƠNG TOÀN CẦU

Xử lý việc quản lý bảng lương toàn cầu của nhân viên ở nhiều công ty và khu vực bằng các khoản thanh toán bằng nhiều loại tiền tệ.

MiHCM Enterprise 42

TUÂN THỦ LUẬT ĐỊNH CỦA TỪNG QUỐC GIA

Được thiết kế để phù hợp với luật định của quốc gia mà doanh nghiệp của bạn hoạt động. Hiện đang hỗ trợ các quốc gia Nam Á và Đông Nam Á.

MiHCM Enterprise 43

CÀI ĐẶT MỨC LƯƠNG NHƯ Ý BẠN MUỐN

Xây dựng lịch thanh toán linh hoạt và ấn định các mức khác nhau cho các loại công việc. Trả lương cho nhân viên hàng tuần hoặc hàng tháng và theo công việc họ làm.

MiHCM Enterprise 44

KIỂM TRA BẢNG LƯƠNG

Không bao giờ bỏ lỡ nhiệm vụ tính lương của bạn. Sử dụng danh sách kiểm tr a bảng lương của chúng tôi để tìm hiểu xem việc chấm công, các khoản vay và các khoản tăng thêm có được chi trả hay không trước khi bạn xử lý tiền lương.

MiHCM Enterprise 45

XÂY DỰNG CÔNG THỨC NÂNG CAO

Giành quyền tự chủ trong việc tính lương! Xác định các khoản thanh toán và các yêu cầu theo luật. Xây dựng công thức và quy định giao dịch của riêng bạn.

MiHCM Enterprise 36

THÔNG BÁO HỆ THÔNG ĐƯỢC TÍCH HỢP

Nhận thông báo theo thời gian thực về ngày trả lương, các cập nhật về thuế và thời hạn quan trọng trong hệ thống nhân sự của chúng tôi.

MiHCM Enterprise 47

CÁC MODULE ĐI KÈM

Thiết kế các mô-đun và giao diện tùy chỉnh phù hợp với quy trình làm việc độc đáo của bạn, tích hợp liền mạch chúng vào hệ thống nhân sự của chúng tôi thông qua trình quản lý đi kèm rất trực quan của chúng tôi.

MiHCM Enterprise 48

XUẤT FILE RA HỆ THỐNG BÊN NGOÀI

Thu hẹp khoảng cách bằng một vài cú nhấp chuột. Chuyển thông tin quan trọng đến các hệ thống bên ngoài ngay lập tức, tối ưu hóa quy trình công việc.

MiHCM Enterprise 49

BÁO CÁO LƯƠNG TÙY CHỈNH

Xây dựng các báo cáo liên quan đến lương của riêng bạn và truy cập các báo cáo chấm công và nghỉ phép hiện có để phân tích quá trình làm thêm giờ, vắng mặt không phép, vắng mặt hàng ngày,

Hãy để hệ thống tính theo từng giây.

Để mỗi lần trả lương đều xứng đáng

Hãy để hệ thống tính theo từng giây.

Xóa bỏ bảng chấm công thủ công và cạc chấm công! Trao quyền cho nhân viên của bạn bấm giờ vào/ra một cách tiện lợi bằng bất kỳ thiết bị nào, bằng cách sử dụng tính năng nhận dạng khuôn mặt và giọng nói hoặc chỉ bằng một chạm. Quản lý ca làm việc và làm thêm giờ, đồng thời mở khóa tầm nhìn sâu hơn về thời gian quý báu của nhân viên.

MiHCM Enterprise 50
MiHCM Enterprise 51

THEO DÕI CHẤM CÔNG DI ĐỘNG

Theo dõi giờ vào và giờ ra của nhân viên với vị trí chính xác của họ. Chương trình theo dõi di động GPS & định vị địa lý của chúng tôi đảm bảo độ chính xác và giúp nhân viên của bạn tính giờ ra vào trong một phạm vi và vị trí nhất định.

MiHCM Enterprise 52

QUẢN TRỊ THỜI GIAN LÀM VIỆC

Bạn tò mò về công việc hàng ngày của nhân viên? Khám phá thông tin chi tiết về lực lượng lao động về thời gian dành cho cuộc họp, cuộc gọi, email, v.v. Trao quyền cho nhân viên sử dụng HR self-service để báo cáo hoạt động công việc hàng ngày của họ.

MiHCM Enterprise 53

QUẢN LÝ CA VÀ DANH SÁCH

Thiết lập và quản lý các ca làm việc phức tạp của nhân viên ở các công ty và quốc gia khác nhau. Tạo điều kiện cho các ca làm việc linh hoạt và phân chia không giới hạn với khả năng lên lịch trước, cho phép bạn đặt giờ nghỉ ăn và sắp xếp nghỉ phép.

MiHCM Enterprise 54

QUẢN TRỊ LÀM THÊM GIỜ

Go from regular hours to overtime with our customisable grace period. MiHCM handles late arrivals & early-in overtime with prior authorisation. Supports single, double & triple OT policies with custom rates for job categories.

MiHCM Enterprise 55

PHÂN TÍCH CHẤM CÔNG

Hiểu rõ dữ liệu về lực lượng lao động của bạn và tạo ra một tổ chức dựa trên dữ liệu đó. Xem xét phân tích nhân sự về làm thêm giờ, đi muộn và vắng mặt cũng như phân tích xu hướng để hiểu rõ hơn về năng suất trong tương lai.

MiHCM Enterprise 56

TÍCH HỢP THIẾT BỊ

Connect effortlessly to any automated biometric device, including fingerprint scanning, facial, finger wave & iris recognition for a seamless employee experience.

Những hiểu biết sâu sắc về nhân sự có thể tác động cho các doanh nghiệp vừa và lớn

Dữ liệu & AI

Điểm sáng về mặt chiến lược trong mỗi điểm dữ liệu.

Xây dựng lộ trình thành công của bạn với các góc nhìn thấu suốt thông qua dữ liệu.

MiHCM Enterprise 57

Phân tích nhân sự & AI

Tự tin quyết định với sự hỗ trợ từ dữ liệu.

Make smarter data-driven decisions for your workforce. MiHCM Data & AI helps you unlock hidden patterns, predict trends, and bridge gaps. Access our dashboards, visualise leave patterns, and optimise workforce productivity within the MiHCM Enterprise HR software.

MiHCM Enterprise 58

CÁC BÁO CÁO TIÊU CHUẨN

View real-time analytics on employee absenteeism, performance summary, training needs analysis & more.

MiHCM Enterprise 59

BẢNG ĐIỀU KHIỂN & PHÂN TÍCH LỰC LƯỢNG LAO ĐỘNG

Tìm hiểu sâu hơn về năng lực, tỉ lệ nhảy việc và sự đa dạng trong doanh nghiệp để hiểu rõ hơn về lực lượng lao động của bạn và xu hướng tương lai.

MiHCM Enterprise 60

XÂY DỰNG CÁC CÂU HỎI TRUY VẤN

Tạo các truy vấn tùy chỉnh để điều chỉnh các câu trả lời phù hợp và chính xác theo yêu cầu của bạn.

MiHCM Enterprise 61

BÁO CÁO POWER-BI

Nhận bản trình bày trực quan về dữ liệu của bạn và khám phá những góc nhìn sâu sắc về nhân sự, năng suất, bảng lương, tuyển dụng, v.v. trong vài giây.

MiHCM Enterprise 62

PHÂN TÍCH THÔNG MINH

Dig deep & extract leave, absenteeism, workforce & turnover patterns. Compare past data, generate trends & predict the future.

MiHCM Enterprise 63

GIẢI PHÁP PHÂN TÍCH & AI TÙY CHỈNH

Hãy cho chúng tôi biết thách thức của bạn và chúng tôi sẽ xây dựng các giải pháp dữ liệu nhân sự tùy chỉnh doanh nghiệp của bạn. Sử dụng những hiểu biết sâu sắc của chúng tôi để đưa ra những quyết định trong tương lai sẽ giúp bạn định hình hành trình của mình.

Định hình công việc tương lai

Kinh doanh lớn, tác động lớn.

Kinh doanh lớn, tác động lớn.

Kinh doanh lớn, tác động lớn.

Hành trình của bạn tới các quy trình nhân sự hợp lý bắt đầu từ đây

MiHCM Enterprise 64
Làm việc thông minh hơn, bớt vất vả hơn.

Tự động hóa công việc của bạn. Giảm lỗi và tăng cường hiệu quả của bạn bằng quy trình công việc phù hợp

MiHCM Enterprise 65
MiHCM Enterprise 66
Thiên đường không giấy tờ

Tăng điểm sinh thái và cải thiện quy trình làm việc của bạn - tất cả tài liệu nhân sự của bạn đều được kỹ thuật số và được bảo mật.

Một nền tảng nhân sự, khả năng vô tận.

Từ khi tuyển dụng đến khi nghỉ hưu, mọi thứ bạn cần đều nằm trong tầm tay bạn.

Tính lương trong nháy mắt.

Việc trả lương chính xác và nhanh chóng được thực hiện mọi lúc. Xử lý bảng lương cho 10.000 nhân viên trong 20 phút hoặc ít hơn!

MiHCM Enterprise 67
Thúc đẩy tăng trưởng bằng dữ liệu.

Tạo chiến lược nhân sự doanh nghiệp thành công với thông tin chi tiết, xu hướng và dự đoán theo thời gian thực.

Vượt lên cả những gì hiện có.

Khám phá Quản lý nhân tài cho các doanh nghiệp vừa và lớn.