Seamless HCM software in Myanmar like never before.

MiHCM Cloud HR & Payroll Software

No one understands your employees like we do. Unlock the full potential of your workforce & streamline your HR.

MiHCM HR Software

Được tin dùng bởi
leading Myanmar businesses

Được tin dùng bởi
leading Myanmar businesses

Giải pháp của chúng tôi

Complete HCM software
for small, medium & large businesses

Quản lý nhân sự không dễ dàng. Hãy để chúng tôi đồng hành cùng bạn từ khi tuyển dụng cho tới lúc nhân sự nghỉ hưu.

MiHCM Lite

cho doanh nghiệp nhỏ

Cloud HR & Payroll software in Myanmar

Đơn giản hóa, tối ưu hóa và phát triển. Quản lý nhân sự, chấm công, xử lý bảng lương ngay cả khi bạn không ở văn phòng

Home | MM 1
Home | MM 2

MiHCM Enterprise

cho doanh nghiệp vừa và lớn

Unified HCM software to manage medium & large-scale global operations

Nâng cấp, đổi mới và dẫn đầu. Tăng cường hiệu quả quản lý nhân tài, nâng cao hiệu suất của nhân viên và thúc đẩy tăng trưởng chiến lược.

Các Module và tính năng

One Powerful HR Platform in Myanmar

đáp ứng được tất cả các yêu cầu của doanh nghiệp

MiHCM presents a simplified human capital management software that helps you manage employee profiles, track leave, and create workflows. Empower your people to handle their attendance, timesheets, and more through the Employee Self Service (ESS).
Home | MM 3
No more inaccurate and stressful payroll processing. MiHCM payroll software ensures seamless compliance with Myanmar labour and statutory requirements. Calculate SSF contributions and process payroll in minutes.
Home | MM 4
Attract the right people and build teams that thrive. Our HCM software delivers a simplified applicant tracking system (ATS) that helps you streamline applications, schedule interviews, and identify the right candidates. Make onboarding the launchpad for your employee engagement.
Home | MM 5
Take your team from good to great. Using the MiHCM HR software, you can easily set goals, conduct performance appraisals, and provide 360° feedback. Run surveys, get valuable opinions, and analyse them to improve job satisfaction and make better decisions.
Home | MM 6
Provide your employees with an end-to-end HR training and development experience – give them the necessary resources to upskill and reskill. Analyse performance improvement plans, create training schedules, and track employee growth in no time.
Home | MM 7
Turn people data into gold. Deep dive into your HR data and understand diversity, productivity, and leave patterns for better hiring, happier employees, and higher profits.
Home | MM 8

Tính năng Mới

Home | MM 10

Hệ thống hỗ trợ nhân sự thông minh nhất 

HR Co-pilot với công nghệ trí tuệ nhân tạo sẽ giảm tải khối lượng công việc của bạn 

Giảm một nửa công việc Nhân sự và làm tăng gấp đôi năng suất của bạn. SmartAssist giúp bạn thực hiện nhiều hơn chỉ với một cú nhấp chuột. Tạo ra các lá thư, tạo mô tả công việc và nhận câu trả lời ngay lập tức cho những câu hỏi về nhân sự cấp cao.  

Giới thiệu

Câu chuyện từ khách hàng của chúng tôi

Hãy cùng xem khách hàng của chúng tôi nói gì

Thông tin chuyên sâu và xu hướng

Trang tin kiến thức

Tất cả mọi thứ bạn cần biết về nhân sự: Các mẹo, Thủ thuật và công cụ

Featured Article

10 Important Questions Answered When Shifting to HR Software

Featured Article

8 Ultimate Reasons to Invest in an Online Payroll System

Featured Article

10 Important Questions Answered When Shifting to HR Software

Out & About

Các sự kiện

Khám phá các sự kiện trong quá khứ, hiện tại và sắp tới của chúng tôi.

Featured Event

IASL HR conference

Xuất bản bản tin

Phòng tin tức

Khám phá những câu chuyện mới nhất của chúng tôi trong lĩnh vực nhân sự.

Featured News

MiHCM Unveils AI Innovations: Redefining the Future of HR