Global operations, seamless HR software.

MiHCM Enterprise HR System for midsize & large businesses in Singapore

Keep the momentum going. Attract top talent, reduce turnover & run global payroll instantly.

MiHCM Enterprise | SG 1

Tống quát

MiHCM Enterprise | SG 2

For midsize &
large
businesses in Singapore

MiHCM Enterprise | SG 3
Số lượng nhân viên từ 250 đến trên 20,000 người
MiHCM Enterprise | SG 4

Quản trị vòng đời nhân viên một cách hoàn hảo

MiHCM Enterprise | SG 5

Tính lương toàn cầu với các loại tiền tệ khác nhau

MiHCM Enterprise | SG 6

Localised to
Singaporean labour laws & regulations

MiHCM Enterprise | SG 7

Ứng dụng Web và Di động vô cùng tiện lợi

Một nền tảng nhân sự, vô số lựa chọn.

Xây dựng trải nghiệm nhân viên lý tưởng với tất cả những gì bạn cần với tập hợp mô-đun đa dạng của chúng tôi.

MiHCM Enterprise | SG 8

MiHCM app di động

MiHCM Enterprise | SG 9

MiHCM tự phục vụ trên Web

Quản ly lực lượng lao động

Tinh giản nhiệm vụ, khuyếch đại kết quả.

HỒ SƠ NHÂN VIÊN

MiHCM Enterprise | SG 11

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC

MiHCM Enterprise | SG 11

QUY HOẠCH TỔ CHỨC

MiHCM Enterprise | SG 11

CHUYỂN DỊCH NHÂN SỰ

MiHCM Enterprise | SG 11

NHÂN VIÊN TỰ PHỤC VỤ

MiHCM Enterprise | SG 11

Quản lý nghỉ phép và vắng mặt

MiHCM Enterprise | SG 11

Tính lương

MiHCM Enterprise | SG 11

Chấm công

MiHCM Enterprise | SG 11

Từ tuyển dụng đến nghỉ hưu, quản lý tất cả công tác nhân sự trên 1 hệ thống.

Embrace the complex needs of your growing business and turn your challenges into unique milestones. MiHCM Enterprise HRIS and payroll software is built for disruption and scale - HR employee management software to lead, inspire, and grow your workforce.

Dữ liệu & AI

Hoạch định với dữ liệu minh bạch. Cung cấp thông tin sâu giúp đưa ra các quyết sách ưu việt.

CÁC BÁO CÁO TIÊU CHUẨN

MiHCM Enterprise | SG 11

Báo cáo PowerBI

MiHCM Enterprise | SG 11

Phân tích và đồ thị nhân lực

MiHCM Enterprise | SG 11

Tìm kiếm bằng ngôn ngữ

MiHCM Enterprise | SG 11

Tập hợp dữ liệu

MiHCM Enterprise | SG 11

Phân tích dự đoán

MiHCM Enterprise | SG 11

Xây dựng tìm kiếm nâng cao

MiHCM Enterprise | SG 11

Quản lý tài năng

Mở khóa sự tỏa sáng của tập thể và biến đổi nhân tài

Thu hút nhân tài

MiHCM Enterprise | SG 11

Quản lý hiệu suất

MiHCM Enterprise | SG 11

Đào tạo và Phát triển

MiHCM Enterprise | SG 11

Nền tảng học liệu Ziska

MiHCM Enterprise | SG 11

Kết nối với người lao động

MiHCM Enterprise | SG 11

Quản lý lương bổng và phúc lợi

MiHCM Enterprise | SG 11

Kế hoạch thăng chức

MiHCM Enterprise | SG 11

Bạn đã sẵn sang để nâng cấp hệ thống nhân sự của mình?

HR & Payroll software for large companies in Singapore

Quản trị nguồn nhân lực

Biến phức tạp thành đơn giản.

Tinh gọn hóa doanh nghiệp đang phát triển của bạn với tính năng quản lý nhân sự và tính lương sẽ đưa bạn tới đích.

Phần Nhân sự lõi

Nền tảng phù hợp để trao quyền cho nhân viên của bạn.

Minimise the hassle and maximise HR straightforwardness. MiHCM Enterprise HR system provides an exceptional human resource base, allowing you to add employee profiles, streamline manpower planning, and manage workforce leave and absence easily.

MiHCM Enterprise | SG 33
MiHCM Enterprise | SG 34

HỒ SƠ NHÂN VIÊN

Dễ dàng quản lý quyền người dùng, thông tin nhân viên & dòng thời gian cũng như tạo các mẫu thư quan trọng bằng Trình tạo thư.

MiHCM Enterprise | SG 35

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC

Thiết kế cơ cấu tổ chức với các thực thể doanh nghiệp phù hợp với nhiều công ty và có khả năng hiển thị rõ ràng mọi nhân viên.

MiHCM Enterprise | SG 36

QUY HOẠCH TỔ CHỨC

Thiết lập kế hoạch nhân sự và số lượng nhân viên, xác định trách nhiệm chính trong từng công việc và xem xét hồ sơ năng lực để tuyển dụng thành công.

MiHCM Enterprise | SG 37

CHUYỂN DỊCH NHÂN SỰ

Theo dõi toàn bộ vòng đời của nhân viên từ khi bắt đầu làm việc, thuyên chuyển, thăng chức và chấm dứt hợp đồng cho đến khi nghỉ hưu. Ghi lại các hành động kỷ luật và kích hoạt tham gia lại.

MiHCM Enterprise | SG 38

NHÂN VIÊN TỰ PHỤC VỤ

Trao quyền cho nhân viên của bạn: quản lý việc chấm công, gửi nhiệm vụ, xử lý nghỉ phép, phê duyệt yêu cầu nhân sự và đề xuất yêu cầu tuyển dụng – tất cả đều nằm trong tầm tay nhân viên của bạn.

MiHCM Enterprise | SG 39

QUẢN LÝ NGHỈ PHÉP VÀ VẮNG MẶT

Manage Singaporean leave policies, including lieu leave, end-of-the-year encashment & automatic leave generation during the probation period.

MiHCM Enterprise | SG 40

International Payroll

Quản lý bảng lương quy mô toàn cầu

Đơn giản hóa sự phức tạp trong việc quản lý bảng lương của lực lượng lao động toàn cầu ở nhiều quốc gia và thanh toán bằng nhiều loại tiền tệ. Chạy các phép tính tự động với hệ thống quản lý chấm công của chúng tôi, đáp ứng các yêu cầu luật định địa phương và xử lý bảng lương trong vài phút, tất cả trên một phần mềm Nhân sự Doanh nghiệp.

MiHCM Enterprise | SG 41

XỬ LÝ BẢNG LƯƠNG TOÀN CẦU

Xử lý việc quản lý bảng lương toàn cầu của nhân viên ở nhiều công ty và khu vực bằng các khoản thanh toán bằng nhiều loại tiền tệ.

MiHCM Enterprise | SG 42

TUÂN THỦ LUẬT ĐỊNH CỦA TỪNG QUỐC GIA

Được thiết kế để phù hợp với luật định của quốc gia mà doanh nghiệp của bạn hoạt động. Hiện đang hỗ trợ các quốc gia Nam Á và Đông Nam Á.

MiHCM Enterprise | SG 43

CÀI ĐẶT MỨC LƯƠNG NHƯ Ý BẠN MUỐN

Xây dựng lịch thanh toán linh hoạt và ấn định các mức khác nhau cho các loại công việc. Trả lương cho nhân viên hàng tuần hoặc hàng tháng và theo công việc họ làm.

MiHCM Enterprise | SG 44

KIỂM TRA BẢNG LƯƠNG

Không bao giờ bỏ lỡ nhiệm vụ tính lương của bạn. Sử dụng danh sách kiểm tr a bảng lương của chúng tôi để tìm hiểu xem việc chấm công, các khoản vay và các khoản tăng thêm có được chi trả hay không trước khi bạn xử lý tiền lương.

MiHCM Enterprise | SG 45

XÂY DỰNG CÔNG THỨC NÂNG CAO

Giành quyền tự chủ trong việc tính lương! Xác định các khoản thanh toán và các yêu cầu theo luật. Xây dựng công thức và quy định giao dịch của riêng bạn.

MiHCM Enterprise | SG 36

THÔNG BÁO HỆ THÔNG ĐƯỢC TÍCH HỢP

Nhận thông báo theo thời gian thực về ngày trả lương, các cập nhật về thuế và thời hạn quan trọng trong hệ thống nhân sự của chúng tôi.

MiHCM Enterprise | SG 47

CÁC MODULE ĐI KÈM

Design custom modules & interfaces tailored to your unique workflows, seamlessly integrating them into our HRIS software through our intuitive plugin manager.

MiHCM Enterprise | SG 48

XUẤT FILE RA HỆ THỐNG BÊN NGOÀI

Thu hẹp khoảng cách bằng một vài cú nhấp chuột. Chuyển thông tin quan trọng đến các hệ thống bên ngoài ngay lập tức, tối ưu hóa quy trình công việc.

MiHCM Enterprise | SG 49

BÁO CÁO LƯƠNG TÙY CHỈNH

Xây dựng các báo cáo liên quan đến lương của riêng bạn và truy cập các báo cáo chấm công và nghỉ phép hiện có để phân tích quá trình làm thêm giờ, vắng mặt không phép, vắng mặt hàng ngày,

Hãy để hệ thống tính theo từng giây.

Để mỗi lần trả lương đều xứng đáng

Hãy để hệ thống tính theo từng giây.

Xóa bỏ bảng chấm công thủ công và cạc chấm công! Trao quyền cho nhân viên của bạn bấm giờ vào/ra một cách tiện lợi bằng bất kỳ thiết bị nào, bằng cách sử dụng tính năng nhận dạng khuôn mặt và giọng nói hoặc chỉ bằng một chạm. Quản lý ca làm việc và làm thêm giờ, đồng thời mở khóa tầm nhìn sâu hơn về thời gian quý báu của nhân viên.

MiHCM Enterprise | SG 50
MiHCM Enterprise | SG 51

CHẤM CÔNG DI ĐỘNG

Theo dõi giờ vào và giờ ra của nhân viên với vị trí chính xác của họ. Chương trình theo dõi di động GPS & định vị địa lý của chúng tôi đảm bảo độ chính xác và giúp nhân viên của bạn tính giờ ra vào trong một phạm vi và vị trí nhất định.

MiHCM Enterprise | SG 52

QUẢN TRỊ THỜI GIAN LÀM VIỆC

Bạn tò mò về công việc hàng ngày của nhân viên? Khám phá thông tin chi tiết về lực lượng lao động về thời gian dành cho cuộc họp, cuộc gọi, email, v.v. Trao quyền cho nhân viên sử dụng HR self-service để báo cáo hoạt động công việc hàng ngày của họ.

MiHCM Enterprise | SG 53

QUẢN LÝ CA VÀ DANH SÁCH

Thiết lập và quản lý các ca làm việc phức tạp của nhân viên ở các công ty và quốc gia khác nhau. Tạo điều kiện cho các ca làm việc linh hoạt và phân chia không giới hạn với khả năng lên lịch trước, cho phép bạn đặt giờ nghỉ ăn và sắp xếp nghỉ phép.

MiHCM Enterprise | SG 54

QUẢN TRỊ LÀM THÊM GIỜ

Go from regular hours to overtime with our customisable grace period. MiHCM HR software handles late arrivals & early-in overtime with prior authorisation. Supports single, double & triple OT policies with custom rates for job categories.

MiHCM Enterprise | SG 55

PHÂN TÍCH CHẤM CÔNG

Hiểu rõ dữ liệu về lực lượng lao động của bạn và tạo ra một tổ chức dựa trên dữ liệu đó. Xem xét phân tích nhân sự về làm thêm giờ, đi muộn và vắng mặt cũng như phân tích xu hướng để hiểu rõ hơn về năng suất trong tương lai.

MiHCM Enterprise | SG 56

TÍCH HỢP THIẾT BỊ

Connect effortlessly to any automated biometric device, including fingerprint & face scanner attendance system for a seamless employee experience.

Những hiểu biết sâu sắc về nhân sự có thể tác động cho các doanh nghiệp vừa và lớn

Dữ liệu & AI

Điểm sáng về mặt chiến lược trong mỗi điểm dữ liệu.

Xây dựng lộ trình thành công của bạn với các góc nhìn thấu suốt thông qua dữ liệu.

MiHCM Enterprise | SG 57

Phân tích nhân sự & AI

Tự tin quyết định với sự hỗ trợ từ dữ liệu.

Make smarter data-driven decisions for your workforce. MiHCM Enterprise HR software helps you unlock hidden patterns, predict trends, and bridge gaps. Access our HR dashboard, visualise leave patterns, and optimise workforce productivity within the MiHCM Enterprise HR software.

MiHCM Enterprise | SG 58

CÁC BÁO CÁO TIÊU CHUẨN

Xem xét các phân tích con người theo thời gian thực về tình trạng vắng mặt của nhân viên, tóm tắt hiệu suất, phân tích nhu cầu đào tạo, v.v.

MiHCM Enterprise | SG 59

BẢNG ĐIỀU KHIỂN & PHÂN TÍCH LỰC LƯỢNG LAO ĐỘNG

Tìm hiểu sâu hơn về năng lực, tỉ lệ nhảy việc và sự đa dạng trong doanh nghiệp để hiểu rõ hơn về lực lượng lao động của bạn và xu hướng tương lai.

MiHCM Enterprise | SG 60

XÂY DỰNG CÁC CÂU HỎI TRUY VẤN

Tạo các truy vấn tùy chỉnh để điều chỉnh các câu trả lời phù hợp và chính xác theo yêu cầu của bạn.

MiHCM Enterprise | SG 61

BÁO CÁO POWER-BI

Nhận bản trình bày trực quan về dữ liệu của bạn và khám phá những góc nhìn sâu sắc về nhân sự, năng suất, bảng lương, tuyển dụng, v.v. trong vài giây.

MiHCM Enterprise | SG 62

PHÂN TÍCH THÔNG MINH

Dig deep & extract leave, absenteeism, workforce & turnover patterns. Compare past data, generate trends & predict the future within our HRIS software.

MiHCM Enterprise | SG 63

GIẢI PHÁP PHÂN TÍCH & AI TÙY CHỈNH

Tell us your challenge & we’ll build custom HR data analytics for your business needs. Use our insights to make future decisions that will shake & shape your journey.

Định hình công việc tương lai

Kinh doanh lớn, tác động lớn.

Kinh doanh lớn, tác động lớn.

Kinh doanh lớn, tác động lớn.

Hành trình của bạn tới các quy trình nhân sự hợp lý bắt đầu từ đây

MiHCM Enterprise | SG 64
Làm việc thông minh hơn, bớt vất vả hơn.

Tự động hóa công việc của bạn. Giảm lỗi và tăng cường hiệu quả của bạn bằng quy trình công việc phù hợp

MiHCM Enterprise | SG 65
MiHCM Enterprise | SG 66
Thiên đường không giấy tờ

Tăng điểm sinh thái và cải thiện quy trình làm việc của bạn - tất cả tài liệu nhân sự của bạn đều được kỹ thuật số và được bảo mật.

Một nền tảng nhân sự, khả năng vô tận.

Từ khi tuyển dụng đến khi nghỉ hưu, mọi thứ bạn cần đều nằm trong tầm tay bạn.

Tính lương trong nháy mắt.

Việc trả lương chính xác và nhanh chóng được thực hiện mọi lúc. Xử lý bảng lương cho 10.000 nhân viên trong 20 phút hoặc ít hơn!

MiHCM Enterprise | SG 67
Thúc đẩy tăng trưởng bằng dữ liệu.

Tạo chiến lược nhân sự doanh nghiệp thành công với thông tin chi tiết, xu hướng và dự đoán theo thời gian thực.

Vượt lên cả những gì hiện có.

Khám phá Quản lý nhân tài cho các doanh nghiệp vừa và lớn.