Mọi chuyển đổi kỹ thuật số đều bắt đầu bằng Hello!

Kết nối với chúng tôi

Contact Form - New Contact Us Form

Mọi chuyển đổi kỹ thuật số đều bắt đầu bằng Hello!

Kết nối với chúng tôi

Contact Form - New Contact Us Form

hoặc liên hệ với chúng tôi

Văn phòng khu vực/Đối tác

Myanmar

VDB Loi

Contact Us | MM 1

Address:
Level 10, Unit 01-05
Junction City Office Tower
Corner of Bogyoke Aung San Road
27th Street Pabedan Township Yangon, Myanmar

Telephone:
Anna Chou – +951 9253752~6

General Information:
anna.shuyunchou@vdb-loi.com

Myanmar

Access Spectrum Co., Ltd

Contact Us | MM 1

Address:
No.364/366
Mahabandoola Garden
(Barr) Street
Kyauktada Township
Yangon, Myanmar

General Information:
thk@accessspectrum.net

Myanmar

InyaLand Co., Ltd

Contact Us | MM 1

Address:
30-C Thanlwin & Inya Road
Bahan
Yangon 11201, Myanmar

General Information:
aungzayar@inyaland.com

Văn phòng toàn cầu MiHCM

Malaysia Malaysia

MiHCM Asia Sdn Bhd

Level 3,
Menara Ample West 6,
Jalan P. Ramlee, 50250,
Kuala Lumpur,
Malaysia

Telephone:
+6017 251 8938

General Information:
info@mihcm.com

Sri Lankna Sri Lankna

M I H C M Solutions Pvt Ltd

Level 6,
No 192/10, 9th Lane,
Nawala Road, Nawala,
Western, 11222,
Sri Lanka

Telephone:
+94 11 761 1677
+94 74 044 7944

General Information:
info@mihcm.com

Bangladesh Bangladesh

MIHCM Bangladesh Pvt Ltd

Level 8,
24, AR Tower,
Kemal Ataturk Avenue,
Banani C/A, , Dhaka 1213
Bangladesh

Telephone:
+880 1645890168

General Information:
info@mihcm.com

Pakistan Pakistan

MyHCM Pakistan Pvt Ltd

1D-203
Sector 30
Korangi Industrial Area
Karachi,
Pakistan

Telephone:
+92 344 4489196
+92 342 4519486

General Information:
info@mihcm.pk

Malaysia Malaysia

MiHCM Asia Sdn Bhd

Level 3,
Menara Ample West 6,
Jalan P. Ramlee, 50250,
Kuala Lumpur,
Malaysia

Telephone:
+6017 251 8938

General Information:
info@mihcm.com

Sri Lankna Sri Lankna

M I H C M Solutions Pvt Ltd

Level 6,
No 192/10, 9th Lane,
Nawala Road, Nawala,
Western, 11222,
Sri Lanka

Telephone:
+94 11 761 1677
+94 74 044 7944

General Information:
info@mihcm.com

Bangladesh Bangladesh

MIHCM Bangladesh Pvt Ltd

Level 8,
24, AR Tower,
Kemal Ataturk Avenue,
Banani C/A, , Dhaka 1213
Bangladesh

Telephone:
+880 1645890168

General Information:
info@mihcm.com

Pakistan Pakistan

MyHCM Pakistan Pvt. Ltd

1D-203
Sector 30
Korangi Industrial Area
Karachi,
Pakistan

Telephone:
+92 344 4489196
+92 342 4519486

General Information:
info@mihcm.pk

Out & About

Các sự kiện

Khám phá các sự kiện trong quá khứ, hiện tại và sắp tới của chúng tôi.

Featured Event

IASL HR conference

Xuất bản bản tin

Phòng tin tức

Khám phá những câu chuyện mới nhất của chúng tôi trong lĩnh vực nhân sự.

Featured News

MiHCM Unveils AI Innovations: Redefining the Future of HR