Tìm kiếm thông minh cùng với HR Analytics & AI quyền năng.

HR Metrics for MiHCM Lite & Enterprise users in Myanmar

Giải mã ngôn ngữ của dữ liệu. Khám phá các quy luật, đưa ra quyết định dựa trên dữ liệu và thúc đẩy tăng trưởng.

MiHCM Data & AI | MM 1

Tống quát

MiHCM Data & AI | MM 2

Được thiết kế để đưa ra quyết định chiến lược

MiHCM Data & AI | MM 3

For MiHCM Lite & Enterprise users in Myanmar

MiHCM Data & AI | MM 4

Được xây dựng bởi các chuyên gia khoa học dữ liệu và AI được chứng nhận

MiHCM Data & AI | MM 5

Trực quan hóa dữ liệu với MS Power BI

MiHCM Data & AI | MM 6
Phân tích dự đoán và phân cụm dữ liệu
MiHCM Data & AI | MM 7

Phân tích tùy chỉnh cho nhu cầu kinh doanh của bạn

MiHCM Data & AI | MM 8

Một câu chuyện đang chờ được kể.

Thay đổi diện mạo làm việc của bạn bằng cách khai thác sức mạnh của phân tích nhân sự. MiHCM Data & AI của MiHCM Lite & Enterprise có thể giúp bạn giải quyết vấn đề tỉ lệ nghỉ việc cao, nâng cao hiệu suất và đưa ra các quyết định nhân sự thông minh hơn để định hình một nơi làm việc vừa hấp dẫn vừa sẵn sàng cho tương lai.

Các tính năng và lợi ích

Các quyết định nhân sự thông minh bắt đầu từ dữ liệu của bạn.

Power BI

Chuyển đổi dữ liệu nhân sự của bạn thành bảng biểu tương tác được.

Báo cáo dữ liệu một cách trực quan.

MiHCM Data & AI | MM 9
MiHCM Data & AI | MM 10

Thiết lập báo cáo Power BI bất kỳ.

Dễ dàng khám phá những kiến thức sâu thông qua nền tảng phân tích nghiệp vụ mạnh mẽ, giúp sắp xếp và chuyển đổi dữ liệu nhân sự của bạn thành hình ảnh trực quan dễ dàng.

MiHCM Data & AI | MM 11

Khám phá những hiểu biết sâu sắc về nhân khẩu học.

Đi sâu vào phân khúc nhân viên chi tiết, nhiệm kỳ, hiệu suất và điểm năng lực để hiểu toàn diện về phân tích nhân viên của doanh nghiệp trong hệ thống Nhân sự MiHCM Lite & Enterprise.

MiHCM Data & AI | MM 12

Khai phá năng suất của nhân viên.

Đưa ra quyết định sáng suốt nhờ khả năng phân tích nguồn nhân lực mạnh mẽ. Nghiên cứu bảng chấm công, giờ làm việc và làm thêm giờ của nhân viên để hiểu lực lượng lao động của bạn đang đi về đâu.

MiHCM Data & AI | MM 13

Có cái nhìn rõ ràng về bảng lương của bạn.

Xem xét các yêu cầu hoàn tạm ứng và phí đi lại trên một bảng điều khiển duy nhất. Dễ dàng xác định khu vực có chi phí cao hơn để đưa ra quyết định chi tiêu thông minh hơn.

MiHCM Data & AI | MM 14

Theo dõi xu hướng chấm công

Tìm hiểu các mô hình chấm công bằng cách xem xét giờ làm việc, tình trạng vắng mặt và thời gian nghỉ phép để hiểu rõ hơn về nhóm của bạn.

MiHCM Data & AI | MM 15

Tuyển dụng nhanh chóng và hiệu quả.

Sử dụng phân tích nhân sự của chúng tôi trên phần mềm nhân sự MiHCM Lite & Enterprise HR để xem thời gian tuyển dụng trung bình và tỷ lệ ứng viên được tuyển dụng để giúp việc tuyển dụng trong tương lai diễn ra nhanh hơn.

MiHCM Data & AI | MM 16

Kiểm tra số liệu thống kê về tính đa dạng và toàn diện.

Phân tích các yếu tố đa dạng, chẳng hạn như giới tính, tình trạng hôn nhân, thế hệ, v.v. Xác định các cơ hội cải tiến và tiếp tục xây dựng lực lượng lao động đa dạng và hòa nhập.

Mang lại sự rõ ràng cho doanh nghiệp của bạn.

MiHCM Data & AI | MM 17

PHÂN TÍCH THÔNG MINH

Hãy để dữ liệu làm việc thông minh hơn.

Mô hình Học máy (Machine Learning)

MiHCM Data & AI | MM 18

Các biểu mẫu nghỉ phép trực quan.

MiHCM Data & AI sử dụng dữ liệu nghỉ phép trước đây trên hệ thống nhân sự MiHCM Lite & Enterprise và phương pháp phân cụm dữ liệu để tạo các biểu mẫu nghỉ phép chi tiết về cách nhân viên sử dụng thời gian nghỉ phép của họ.

MiHCM Data & AI | MM 19

Khám phá xu hướng vắng mặt.

Phân tích con người được thực hiện đơn giản hơn. So sánh dữ liệu hiện tại với xu hướng, phát hiện những tháng cao điểm và dự đoán tình trạng vắng mặt tại nơi làm việc trong tương lai.

MiHCM Data & AI | MM 20

Cải thiện tỉ lệ nghỉ việc.

Khai thác dữ liệu của bạn để khám phá các đỉnh điểm về tỉ lệ nghỉ việc của nhân viên. Xác định các nhân viên có nguy cơ nghỉ việc và đưa ra dự đoán trong tương lai trên hệ thống MiHCM Lite & Enterprise HR

MiHCM Data & AI | MM 21

Dự đoán hiệu suất của nhân viên.

Khám phá hiệu suất của nhân viên bằng các biểu mẫu. Kiểm tra các thước đo hiệu suất, giới tính, v.v. để hiểu sâu hơn về các phân tích nhân sự của bạn.

Đừng đoán nữa. Bắt đầu biết.

Thông tin chuyên sâu và xu hướng

Trang tin kiến thức

Tất cả mọi thứ bạn cần biết về nhân sự: Các mẹo, Thủ thuật và công cụ

Featured Article

10 Important Questions Answered When Shifting to HR Software

Featured Article

8 Ultimate Reasons to Invest in an Online Payroll System

Featured Article

10 Important Questions Answered When Shifting to HR Software