Experience seamless HR software in Singapore like never before.

MiHCM Cloud HR & Payroll system

No one understands your employees like we do. Discover how we can help you hire, onboard, pay & retain your employees.

MiHCM HR Software

Được tin dùng bởi
Hơn 600 doanh nghiệp toàn cầu

Được tin dùng bởi
Hơn 600 doanh nghiệp toàn cầu

Các Giải pháp của Chúng tôi

Complete HR & Payroll system
for small, medium & large businesses

Quản lý con người không dễ dàng. Tuy nhiên, chúng tôi làm cho nó trở nên dễ dàng. Đi từ việc tuyển dụng đến nghỉ hưu.

MiHCM Lite

dành cho Doanh nghiệp Nhỏ

Online HRIS & Payroll software in Singapore

Simplify, optimise & grow. Manage your employees, track attendance, process payroll & take HRM on the go!

Home | SG 1
Home | SG 2

MiHCM Enterprise

dành cho Doanh nghiệp
Trung bình và Lớn

Unified HR Software to manage medium & large-scale global operations

Phần mềm HR thống nhất để quản lý hoạt động toàn cầu cho doanh nghiệp vừa và lớn. Nâng cao, đổi mới và luôn dẫn đầu. Tối ưu hóa quản lý nhân sự, tăng hiệu suất nhân viên và thúc đẩy chiến lược phát triển.

Các Module và Tính năng của Chúng tôi

One Powerful HR Software in Singapore

để đáp ứng mọi nhu cầu kinh doanh của bạn.

MiHCM presents a simplified human resources administration that helps you manage employee profiles, track leave, and create workflows. Empower your people to handle their attendance, timesheets, and more through the Employee Self Service (ESS) portal.
Home | SG 3
No more inaccurate and stressful payroll processing. Our payroll management system ensures seamless compliance with Singaporean labour and statutory requirements. Calculate CPF, SDL and SHG contributions and process payroll in minutes.
Home | SG 4
Attract the right people and build teams that thrive. Our HR software delivers a simplified candidate tracking system that helps you streamline applications, schedule interviews, and identify the right candidates. Make onboarding the launchpad for your employee engagement.
Home | SG 5
Take your team from good to great. Using MiHCM, you can easily set goals, conduct performance appraisals, and provide 360° feedback. Run surveys, get valuable opinions, and analyse them to make better decisions.
Home | SG 6
Provide your employees with an end-to-end learning experience – give them the necessary resources to upskill and reskill. Our learning management system helps you analyse improvement plans, create employee training programs, upload course materials, and track training and development in no time.
Home | SG 7
Turn people data into gold. Deep dive into your HR dashboard and understand diversity, productivity and leave patterns for better hiring, happier employees, and higher profits.
Home | SG 8

Tính năng Mới

Home | SG 10

Trợ lý Thông minh nhất trong lĩnh vực Nhân sự 

Trợ lý HR được trang bị trí tuệ nhân tạo để đơn giản hóa công việc của bạn 

Giảm một nửa công việc Nhân sự và làm tăng gấp đôi năng suất của bạn. SmartAssist giúp bạn thực hiện nhiều hơn chỉ với một cú nhấp chuột. Tạo ra các lá thư, tạo mô tả công việc và nhận câu trả lời ngay lập tức cho những câu hỏi về nhân sự cấp cao.  

Testimonials

Our Client Stories

What our customers are saying about us

Insights & Trends

Knowledge Hub

Everything you need to know about HR: Tips, Tricks & Tools

Featured Article

10 Important Questions Answered When Shifting to HR Software

Featured Article

8 Ultimate Reasons to Invest in an Online Payroll System

Featured Article

10 Important Questions Answered When Shifting to HR Software

Out & About

Events

Explore our past, present & upcoming events.

Featured Event

Malaysia HR Tech Conference & Expo 2024 – Workforce 2.0: Innovations in HR Tech

Press Releases

Newsroom

Uncover our latest stories in the HR space.

Featured News

MiHCM signs on ‘Evia Sign’ with Enadoc